รางวัลชนะเลิศM1_A03 ปริญญ์ แสงทินกร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1M1_A01 บอล บอล ปลากัดสยาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2M1_W02 นายชานน  นิ่มนวล

รางวัลชมเชยM1_A05 ตูน/เต้BETTATHAILAND

รางวัลชมเชยM1_A09 ตูน/เต้BETTATHAILAND

รางวัลชมเชยM1_A07 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ดวงชัย

รางวัลชมเชยM1_A11 อาริสา ปัญญาเพียร