รางวัลชนะเลิศL2_A01 ดช. Alexander Craythorne

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1L2_W01 Leenawat

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2L2_A02 NY Muangnon

รางวัลชมเชยL2_W02 Leenawat

รางวัลชมเชยL2_N01 นายศราวุธ สมสุข