รางวัลชนะเลิศL1_A02 นาย​สุรเชษฐ์​  พาลี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1L1_A01 Dongho Kim

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2L1_A03 LOKSOY TEAM