รางวัลชนะเลิศK2_A05 Hunsa Betta

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1K2_A01 บอล บอล ปลากัดสยาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2K2_A11 ธวัช ตรีเพ็ชร์

รางวัลชมเชยK2_A10 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลชมเชยK2_A07 OTB

รางวัลชมเชยK2_A08 OTB

รางวัลชมเชยK2_S03 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm