รางวัลชนะเลิศG6_A13 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1G6_A04 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2G6_A08 เสรี หัวโขน786&Mr.obob

รางวัลชมเชยG6_A01 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลชมเชยG6_A09 เสรี หัวโขน786&Mr.obob

รางวัลชมเชยG6_A05 NY Muangnon

รางวัลชมเชยG6_A10 เสรี หัวโขน786&Mr.obob