รางวัลชนะเลิศG5_A02 เสรี หัวโขน786&Mr.obob

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1G5_A01 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2G5_M01 นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ