รางวัลชนะเลิศE3_A01 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1E3_S02 12Betta มัจฉาแดนใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2E3_A02 เสรี หัวโขน786&Mr.obob