รางวัลชนะเลิศE1_A04 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1E1_A01 ดช. Alexander Craythorne

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2E1_A03 NY Muangnon

รางวัลชมเชยE1_A02 Mr.ObOb & เสรี