รางวัลชนะเลิศD3_A06 Teenoi Betta

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1D3_A03 Bird Thailand Betta TH

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2D3_A10 ละอ่อนแขก

รางวัลชมเชยD3_N01 Bee Betta

รางวัลชมเชยD3_A08 ปกรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร

รางวัลชมเชยD3_A04 เชาวลิต  เสริมสมบูรณ์