รางวัลชนะเลิศC3_M01 Kong Tornado

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1C3_A04 ธวัช ตรีเพ็ชร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2C3_A02 Teenoi Betta

รางวัลชมเชยC3_N01 ทักษิณ วรรณรัตน์

รางวัลชมเชยC3_S01 เมธาวดี สมพงษ์