รางวัลชนะเลิศC2_M01 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1C2_A01 นายภราดร หมัดจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2C2_A02 Kong Tornado