รางวัลชนะเลิศC1_M01 Kong Tornado

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1C1_A01 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ดวงชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2C1_N01 ทักษิณ วรรณรัตน์