รางวัลชนะเลิศB19_A09 Butter Betta

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B19_A06 OTB

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B19_S05 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm

รางวัลชมเชยB19_A02 Hunsa Betta

รางวัลชมเชยB19_S08 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm

รางวัลชมเชยB19_S01 นาย อรรณนพ เพ็ชรภิมล (GODZILLA BETTA THAILAND )

รางวัลชมเชยB19_N03 เชาวลิต ศรีเมือง

รางวัลชมเชยB19_S07 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm