รางวัลชนะเลิศB17_A01 Lam Thap Fighting Fish

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B17_A02 ตูน/เต้BETTATHAILAND

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B17_M01 มนูญ สีสังข์

รางวัลชมเชยB17_A03 ตูน/เต้BETTATHAILAND

รางวัลชมเชยB17_E01 สุรพล ฉิมกลาง