รางวัลชนะเลิศB16_A01 เสรี หัวโขน786&Mr.obob

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B16_A07 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B16_A06 วราวรรณ ปลายสงวน

รางวัลชมเชยB16_A08 NY Muangnon

รางวัลชมเชยB16_A05 วราวรรณ ปลายสงวน

รางวัลชมเชยB16_S02 ชมรมปลาสวยงามเมืองลิกอร์