รางวัลชนะเลิศB14_N01 ปลากัดบ้านแสงดาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B14_A01 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B14_A02 NY Muangnon

รางวัลชมเชยB14_S01 กลุ่มส่งเสริมปลากัดสวยงามภาคใต้

รางวัลชมเชยB14_S03 กลุ่มส่งเสริมปลากัดสวยงามภาคใต้