รางวัลชนะเลิศB8_A04 Brayden Showbettas

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B8_A02 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B8_A03 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลชมเชยB8_A01 NY Muangnon