รางวัลชนะเลิศB7_A03 Brayden Showbettas

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B7_A02 Kong Tornado

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B7_A01 NY Muangnon