รางวัลชนะเลิศB5_A01 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B5_A02 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B5_A03 Kong Tornado

รางวัลชมเชยB5_S02 นาย อรรณนพ เพ็ชรภิมล (GODZILLA BETTA THAILAND )

รางวัลชมเชยB5_A04 ศุภกฤต รงค์รัตน์