รางวัลชนะเลิศB4_A05 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B4_M01 สยามรัตนะฟาร์ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B4_A06 Kong Tornado

รางวัลชมเชยB4_A08 สุชาติ สาดและ

รางวัลชมเชยB4_S01 ชมรมปลาสวยงามเมืองลิกอร์

รางวัลชมเชยB4_A02 วินัย วัจนาภรณ์