รางวัลชนะเลิศB3_A05 Kong Tornado

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B3_A07 สุชาติ สาดและ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B3_N01 นายปรเมศ เพ็ชรขาว

รางวัลชมเชยB3_S02 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm

รางวัลชมเชยB3_A04 NY Muangnon