รางวัลชนะเลิศB2_A02 KongTornado

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B2_A04 สุชาติ สาดและ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2B2_A01 NY Muangnon

รางวัลชมเชยB2_A03 KongTornado