รางวัลชนะเลิศB1_A12 สุชาติ สาดและ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1B1_A04 KENNYBETTA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ที่3 B1_A03 KENNYBETTA

รางวัลชมเชยชมเชย B1_A05 KENNYBETTA

รางวัลชมเชยชมเชย B1_A07 Butter Betta

รางวัลชมเชยB1_A10 NY Muangnon