รางวัลชนะเลิศA5_N01 Aphinan Chankachae

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1A5_M05 คืนเหงา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2A5_M01 คืนเหงา

รางวัลชมเชยA5_A04 ปกรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร

รางวัลชมเชยA5_A02 Sutin Sapsrichareon