รางวัลชนะเลิศA4_A02 Soda Ice Betta Shop

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1A4_A04 ปกรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2A4_A01 Soda Ice Betta Shop

รางวัลชมเชยA4_A03 Lam Thap Fighting Fish

รางวัลชมเชยA4_S01 ชมรมคนรักปลากัดสวยงามจังหวัดกระบี่ by​ SK​ Betta​ Farm