รางวัลชนะเลิศA1_A01 นายเอเธนส์ ชอบเที่ยว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1A1_A04 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2A1_M01 SCOUT BETTA

รางวัลชมเชยA1_A07 ปกรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร

รางวัลชมเชยA1_A05 เสรี หัวโขน786 & Mr.ObOb